Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
05/20/2019 9.30 ОУ Панайот Хитов, Сливен Сливен Да спортуваме заедно
09/27/2019 10:00 ДГ "Калина" - град Сливен Сливен Здрави и силни растем
09/27/2019 9.30 Основно училище Панайот Хитов гр. Сливен Сливен Да спортуваме заедно
09/25/2020 10:00 ДГ "Калина" - град Сливен Сливен Земята е наш дом
09/30/2016 13:45 Оснивно училище "Иван Вазов" Смолян Спорт и здраве
09/30/2016 12:30 Средно Училище"Св. св. Кирил и Методий" Смолян Европейски ден на спорта в училище
10/06/2017 12:30 СУ "Отец Паисий" Смолян Бъди активен
05/29/2018 13:00 ОУ "Юрий Гагарин" Смолян Спортен празник
09/28/2018 12:30 СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР. СМОЛЯН СМОЛЯН BG BE AKTIVE ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА
09/28/2018 12:30 СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР. СМОЛЯН СМОЛЯН BG BE AKTIVE ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА
09/28/2018 14:00 Езикова гимназия "Иван Вазов" Смолян Спортно шоу - Езикова гимнозия "Иван Вазов"
09/28/2018 14:00 Езикова гимназия "Иван Вазов" Смолян Спортно шоу - Езикова гимназия "Иван Вазов"
09/28/2018 12:30 СУ"Отец Паисий" Смолян Спортен празник
09/25/2020 11:25 I СУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Смолян Играя и се забавлявам
09/30/2016 14 00 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Смядово Без телефони - 200 минути спорт
09/29/2017 11:00 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Созопол Европейски ден на спорта
09/30/2016 09:00 НУ „Неделя Петкова“- Сопот "Моето училище-зона спорт“
09/29/2017 12:30 СУ "Иван Вазов" Сопот Спри компютъра-спортувай с нас
09/29/2017 13:30 ПГ "Ген. Владимир Заимов" Сопот Eвропейски ден на спорта в училище
09/28/2018 13:15 СУ "Иван Вазов" Сопот Заедно в училище-заедно в игрите