Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/30/2016 12:30 Средно Училище"Св. св. Кирил и Методий" Смолян Европейски ден на спорта в училище  
10/06/2017 12:30 СУ "Отец Паисий" Смолян Бъди активен  
05/29/2018 13:00 ОУ "Юрий Гагарин" Смолян Спортен празник  
09/28/2018 12:30 СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР. СМОЛЯН СМОЛЯН BG BE AKTIVE ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА  
09/28/2018 12:30 СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР. СМОЛЯН СМОЛЯН BG BE AKTIVE ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА  
09/28/2018 14:00 Езикова гимназия "Иван Вазов" Смолян Спортно шоу - Езикова гимнозия "Иван Вазов"  
09/28/2018 14:00 Езикова гимназия "Иван Вазов" Смолян Спортно шоу - Езикова гимназия "Иван Вазов"  
09/28/2018 12:30 СУ"Отец Паисий" Смолян Спортен празник  
09/30/2016 14 00 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Смядово Без телефони - 200 минути спорт  
09/29/2017 11:00 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Созопол Европейски ден на спорта  
09/30/2016 09:00 НУ „Неделя Петкова“- Сопот "Моето училище-зона спорт“  
09/29/2017 12:30 СУ "Иван Вазов" Сопот Спри компютъра-спортувай с нас  
09/29/2017 13:30 ПГ "Ген. Владимир Заимов" Сопот Eвропейски ден на спорта в училище
09/28/2018 13:15 СУ "Иван Вазов" Сопот Заедно в училище-заедно в игрите  
09/27/2019 13:00 СУ "Иван Вазов" Сопот Еко пътешествие  
09/27/2019 12:30 Професионална гимназия "Генерал Владимир Заимов" Сопот „ Заимовска стъпка напред към здравето“  
09/25/2020 09:30 НУ "Неделя Петкова" Сопот Събирай, рециклирай с нас!  
09/27/2016 09:00 Начално училище "Неделя Петкова" Сопот 4330 "Моето училище-зона спорт"
09/30/2016 10:00 1 СУ "Пенчо П. Славейков" София Европейски ден на спорта в училището - European School Sport Day /ЕДСУ  
09/30/2016 14:00 52 ОУ "Цанко Церковски" София BE ACTIVE