Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/30/2016 10:40 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Яхиново, общ. Дупница Да спортуваме всеки ден!
09/28/2018 10.30 ОУ " Св.св Кирил и Методий " с. Яхиново, община Дупница Да се раздвижим заедно!
09/30/2016 08:03 ОУ,,Христо Ботев" с.Абланица Европейски ден на спорта
09/30/2016 08:30 ОУ,,Христо Ботев" с.Абланица Европейски ден на спорта
06/01/2017 09:00 ОУ,,Христо Ботев" с.Абланица Спортен празник
09/29/2017 09:30 ОУ,,Христо Ботев" с.Абланица Европейски ден на спорта
04/25/2018 09:00 ОУ,,Хр.Ботев" с.Абланица Ден без асансьори
05/30/2018 10:00 ОУ"Хр.Ботев" С.Абланица,Общ.Велинград,обл.Пазарджик Спортен празник
09/25/2017 13:30 Основно Училище "Христо Ботев" с.Александрово Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 09:00 СУ "Христо Ботев" с.Арчар Европейски ден на спрта в родното училище
09/25/2020 10:00 ОУ Св. Св. Кирил и Методий с.Бачево Европейски ден на спорта
09/28/2018 12:30 ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" с.Бежаново Участие в Европейския ден на спорта
09/27/2019 13:00 Основно училище "Георги Бенковски" с.Беломорци Да спортуваме заедно
09/28/2018 12:00 ОУ"Христо Ботев" с.Божурица Спортувай, танцувай редовно ти, елегантен,здрав бъди!
09/28/2018 09:00 ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с.Бояджик Европейски ден на спорта в училището
09/29/2017 12:30 ОУ"Васил Левски" с.Брестник "Спортувам,защото съм здрав,а съм здрав ,защото спортувам"
09/30/2016 13:00 ОУ''Васил Левски с.Видраре 120 минути спорт
09/28/2018 13:30 ОУ,,Васил Левски с.Видраре Бъди активен
09/27/2019 13:00 ОУ,,Васил Левски с.Видраре Живот без отпадъци
09/25/2020 13:00 ОУ,,Васил Левски с.Видраре Живот без отпадъци