Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/28/2018 12:00 СУ "Христо Ботев" с. Горна Малина, обл. Софийска Спортът е здраве - бъди активен през цялата година
11/27/2019 11:30 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Градница Обичаме да спортуваме
05/30/2019 12:00 Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Градница, обл. Габрово MOVE Week
09/28/2018 13:00 Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" с. Градница, община Севлиево, обл. Габрово Европейски ден на спорта в училище
09/29/2017 12:00 Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Градница, община Севлиево, облест Габрово Европейски ден на спорта
09/29/2017 13:00 ОУ "Граф Н.Игнатиев" с. Граф Игнатиево Европейски ден на спорта в училище
09/28/2018 13:30 ОУ “Граф Н. Игнатиев” с. Граф Игнатиево Спортен празник
05/30/2019 13:30 Граф Н. Игнатиев С. Граф Игнатиево Спортен празник
11/25/2020 10:00 Оу ”Граф Николай Игнатиев” С. Граф Игнатиево Спорта е здраве
09/25/2020 14:00 ОУ " Пейо Яворов" с. Гьоврен "Здрави и активни сред чиста околна среда"
09/29/2017 15:30 Обединено училище "Св. Климнт Охридски" с. Дебрен Европеийси ден на спорта в училище
09/30/2016 12:30 ОУ "Неофит Рилски" с. Дерманци Европейски ден на спорта
09/29/2017 12:00 Основно училище "Христо Ботев" с. Добромирка Ден на спорта
09/28/2018 13:00 ОУ "Христо Ботев" с. Добромирка Спорт за всички
02/01/2020 07:50 179 ОУ 'Васил Левски" с. Доброславци "Да започнем денят с усмивка"
09/29/2017 10:00 НУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" С. ДОБЪРСКО СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО
09/29/2017 11:30 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Доганово Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ)
09/28/2018 11:30 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Доганово Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ)
06/01/2018 10:00 202 ОУ "Христо Ботев" с. Долни Пасарел Спортен празник в 202 ОУ
09/28/2018 11:30 202 ОУ "Христо Ботев" с. Долни Пасарел Ден на спорта в 202 ОУ