Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/27/2019 09:30 СУ "Васил Левски", ПГО "Недка Иван Лазоарова", СУПНЕ "Фрудрих Шилер", ПГСАГ "Пеньо Пенев", и д р у г и.... Русе Крос-поход "Русенско Поломие"
09/27/2019 09:00 СУ "Йордан Йовков" Русе Здравословен на чин на живот
04/09/2020 14:00 ОУ "Отец Паисий" гр. Русе Русе Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 13:00 ОУ "Христо Смирненски" Русе Спортувай и бъди здрав!
09/25/2020 13:30 Средно училище "Йордан Йовков" - Русе Русе Да бъдем здрави
09/25/2020 13:40 ПГО ,,Недка Иван Лазарова'' Русе Eвропейски ден на спорта в училище
09/25/2020 09:00 АЕГ "ГЕО МИЛЕВ"-Русе Русе Европейски ден на спорта в АЕГ "ГЕО МИЛЕВ"-РУСЕ
09/25/2020 10:00 МГ "Баба Тонка" Русе Европа и ние спортуваме
09/29/2017 10:35 ПМГ "Баба Тонка" Русе 7000 "Обединена Европа спортува"
09/28/2018 14:00 ОУ "Христо Ботев" с Исперихово Турнир по волейбол
09/28/2018 14:00 ОУ "Христо Ботев" с Исперихово Турнир по волейбол
09/18/2016 11:00 Основно училище "Христо Ботев" с. Равно поле Бъди активен
09/27/2019 11:00 Основно училище "Христо Ботев" с. Равно поле Опознай родния край
09/25/2020 13:00 ОУ "Васил Левски" с. Беловец Европейски ден на спорта
11/29/2017 13:00 ОУ "Гео Милев" с. Белозем Спорт и здраве
09/25/2020 14:00 ОУ "Георги Бенковски" с. Беломорци Бъди активен
09/29/2017 10:40 192. СУ "Христо Ботев" с. Бистрица "Бистрица спортува и играе"
09/27/2019 12:00 Иновативно ОУ"Христо Ботев" с. Божурица "Хапвай здравословно ти, елегантен, здрав бъди!""
09/28/2018 11:30 ОУ "Васил Левски" с. Бойница Здрав и активен
09/29/2017 13:00 ОУ "Антон Страшимиров" с. Бохот Спорт и здраве