Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/28/2018 15:00 ОУ"Найден Геров% с.Гавраилово Европейски ден на спорта  
05/30/2019 15:00 ОУ"Найден Геров" с.Гавраилово Спортен празник.  
09/29/2017 13:30 Основно училище"Христо Ботев" с.Гложене Подвижно-забавни игри  
09/30/2016 13:20 ОУ"В.Левски" с.Градище, област Шумен Спортни игри, масов крос .  
09/27/2019 14:00 Граф Н.Игнатиев с.Граф Игнатиево Спортен празник  
09/30/2016 13:00 ОУ " ГЕО МИЛЕВ" -С. ГРОХОТНО с.Грохотно СПОРТ ЗА УДОВОЛСТВИЕ  
09/29/2017 14:00 ОУ " ГЕО МИЛЕВ" с.ГРОХОТНО, общ.ДЕВИН, обл.СМОЛЯН FlashMove  
09/28/2018 14:00 ОУ „Пейо Яворов“ с.Гьоврен Бъди активен и ще успееш! Европейски ден на спорта  
09/27/2019 14:00 ОУ „Пейо Яворов“ с.Гьоврен “Здрави и активни, сред чиста околна среда “
05/30/2019 11:30 ОУ "Антон Страшимиров" с.Дебелт, общ.Средец,обл.Бургас "Спорт за всички"  
09/30/2016 13:30 Начално училище,,Свети Климент Охридски" с.Добърско Спорт и музика за здрави ученици  
09/28/2018 13:30 НУ,,Св.Климент Охридски" с.Добърско Бъди активен! Спортувай!  
09/27/2019 13:00 202 ОУ "Христо Ботев" с.Долни Пасарел "Аз обичам да спортувам"  
09/29/2018 10:20 СУ "Методий Драгинов" с.Драгиново Движението е здраве  
09/27/2019 10:30 СУ "методий Драгинов" с. Драгиново с.Драгиново " Живеем и учим без отпадъци"  
09/28/2018 13:30 ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с.Драгоево Европейски ден на спорта в училище  
09/28/2018 15:00 ОУ "Климент Охридски" с.Дъскотна Европейски ден на спорта в училище  
09/29/2017 12:00 НУ"Васил Левски" с.Едрево Бъди активен  
04/25/2018 11:20 НУ"Васил Левски" с.Едрево Ден без асансьори  
09/27/2019 12:00 ОУ "Свети Паисий Хилендарски" с.Езерче Здрави, сред чиста природа