Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
06/01/2018 14:00 ОУ "Иван Вазов" Русе Вазовци спортуват с олимпийци  
09/29/2018 09:30 основно училище " Иван Вазов" Русе Европейски ден на спорта в училище 2018г.  
09/28/2018 09:30 СУ "Васил;Левски", ПГО "Недка Иван Лазарова", СУПНЕ "Фрудрих Шилер", ПГСАГ "Пеньо Пенев" Русе Крос-поход РУСЕНСКО ПОЛОМИЕ  
09/28/2018 09:00 ОУ "Христо Смирненски" Русе Да спортуваме заедно  
09/28/2018 13:00 ОУ ''Братя Миладинови'' Русе Европейски ден на спорта  
09/28/2018 09:30 НУИ"Проф. Веселин Стоянов" Русе Крос-поход РУСЕНСКО ПОЛОМИЕ  
06/01/2019 09:30 СУ Васил Левски", ПГО Недка Ив.Лазарова", Спортно туристическо и природозашитно д-во"Акладемик" русе Спортен празник край езероо  
09/27/2019 07:45 ОУ "Отец Паисий" - Русе Русе Спортът - емоция, екипност, здраве  
09/27/2019 13:30 ОУ "Христо Смирненски" Русе Спортуваме активно  
09/27/2019 09:00 Средно училище за европейски езици "Св. Константин-Кирил Философ" Русе Спортувай и събирай отпадъци разделно  
09/27/2019 09:30 СУ "Васил Левски", ПГО "Недка Иван Лазоарова", СУПНЕ "Фрудрих Шилер", ПГСАГ "Пеньо Пенев", и д р у г и.... Русе Крос-поход "Русенско Поломие"  
09/27/2019 09:00 СУ "Йордан Йовков" Русе Здравословен на чин на живот  
09/30/2019 13:30 ОУ ''Братя Миладинови'' Русе Европейски ден на спорта в училище
09/29/2017 10:35 ПМГ "Баба Тонка" Русе 7000 "Обединена Европа спортува"  
09/28/2018 14:00 ОУ "Христо Ботев" с Исперихово Турнир по волейбол  
09/28/2018 14:00 ОУ "Христо Ботев" с Исперихово Турнир по волейбол  
09/18/2016 11:00 Основно училище "Христо Ботев" с. Равно поле Бъди активен
09/27/2019 11:00 Основно училище "Христо Ботев" с. Равно поле Опознай родния край
11/29/2017 13:00 ОУ "Гео Милев" с. Белозем Спорт и здраве  
09/29/2017 10:40 192. СУ "Христо Ботев" с. Бистрица "Бистрица спортува и играе"