Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/29/2017 11:00 Начално училище"Архимандрит Зиновий" Радомир Европейски ден на спорта вучилище  
09/29/2017 12:30 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Радомир Спортни състезания  
09/28/2018 09:30 Начално училище "Архимандрит Зиновий" Радомир Спорт за здраве  
09/27/2019 12:20 ОУ"Христо Смирненски" Радомир Да спортуваме в училище  
09/30/2016 12:00 ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" Разград Да спортуваме заедно
09/29/2017 11:00 Професионална гимназия по химични технологии и биотeхнологии "Мария Кюри" Разград Отборна игра под формата на туристически преход с елементи на ориентиране.
09/29/2017 08:40 Основно училище "Васил Левски" Разград 29 септември -Европейски ден на спорта в училище! Бъди активен!  
05/30/2018 13:00 ПГО "станка николица Спасо-Еленина" Разград Турнир по тенис на маса  
09/28/2018 12:00 ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" Разград Бъди активен - раздвижи се  
09/28/2018 10:10 Основно училище „Отец Паисий“ Разград Европейски ден на спорта в училище  
09/28/2018 08:30 ОУ "Васил Левски" Разград Европейски ден на спорта  
09/28/2018 13:10 ОУ"Никола Йонков Вапцаров" Разград Европейски ден на спорта в училище  
09/28/2018 09:30 СУ "Христо Ботев" Разград ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ
09/27/2019 09:00 Професионална гимназия "Мария Кюри" Разград Спорт сред природата  
09/27/2019 15:30 ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" Разград "Здрави и щастливи с активен спорт в училище"
09/27/2019 10:00 ОУ,,Отец Паиси'' гр.Разград Разград Европейски ден на спорта в училище  
09/27/2019 11:00 ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" Разград Да се раздвижим заедно  
09/27/2019 09:20 Средно училище "Христо Ботев" Разград Европейски ден на спорта
09/27/2019 12:45 Средно училище "Христо Ботев" Разград Европейски ден на спорта
09/27/2019 13:30 Средно училище "Христо Ботев" Разград Европейски ден на спорта