Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/29/2017 10:00 Средно училище "Христо Ботев" Враца Активни пчелички  
09/28/2018 16:00 Средно училище "Христо Ботев" Враца Активно междучасие  
09/28/2018 09:00 Професионална техническа гимназия "Н. Й. Вапцаров" Враца Да преодолеем различията чрез спорт!
09/28/2018 08:00 Професионална техническа гимназия "Н. Й. Вапцаров" Враца Да преодолеем различията чрез спорт!  
09/28/2018 12:30 Начално училище "Иванчо Младенов" Враца Заедно в спорта  
09/28/2018 08:00 СУ"Васил Кънчов" Враца Европейски ден на спорта  
09/28/2018 10:30 Средно училище "Козма Тричков" Враца Спорт за всички  
05/29/2019 12:30 Начално училище "Иванчо Младенов"-Враца Враца Спорт за всички  
05/22/2019 10:00 ПТГ "Никола Йонков Вапцаров" Враца Спортен празник  
09/27/2019 08:40 Начално училище Иванчо Младенов Враца Български народни танци  
09/27/2019 13:00 Средно училище "Козма Тричков" Враца Спортувай за здраве
09/27/2019 11:00 ППМГ "Акад. Иван Ценов" гр. Враца Враца Спортувай в ППМГ  
09/27/2019 10:10 СУ"Христо Ботев" Враца Враца Активни ученици  
09/27/2019 08:00 СУ"Васил Кънчов" Враца Спорт за всички  
09/27/2019 16:00 Средно училище "Христо Ботев" Враца Сортирай разделно  
09/27/2019 10:00 Средно училище "Христо Ботев" Враца Храни се здравословно  
09/29/2017 12:30 СУ "Св. Паисий Хилендарски" Връбница Европейски ден на спорта в училище  
09/30/2016 12:30 Начално училище "Васил Левски" Вършец Спортувай с мен  
09/29/2017 12:00 НУ "Васил Левски" Вършец Спорт в училище  
09/28/2018 11:00 НУ Васил Левски" Вършец Спортувам за здраве