Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/27/2020 11:00 ОУ "Христо Ботев" с. Церово Здрав дух в здраво тяло
09/25/2020 12:00 ОУ "Христо Ботев" Гр. Бургас кв. Ветрен Европейски ден са спорта в училище
09/25/2020 13:30 ОУ "Христо Ботев" село Пчелник "Европейски ден на спорта в училище"
09/25/2020 09:30 ОУ "Христо Ботев" Кърджали Спортна среща
09/28/2018 10:00 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ " гр.Поморие 8200 УЧИМ И СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО
09/25/2020 14:00 ОУ "Хр. Смирненски" Генерал Тошево Спорт бе граници
09/25/2020 13:15 ОУ "Филип Тотю" с. Върбовка с. Върбовка Европейски ден на спорта в училище
09/29/2017 08:30 ОУ "Тодор Каблешков" Пловдив Есенен спортен празник на ОУ "Тодор Каблешков"
09/25/2020 10:00 ОУ "Тодор Каблешков " Пловдив Европейски ден на спорта в училище
09/29/2017 12:00 ОУ "Стою Шишков" село Търън Радостта от движението
05/31/2018 12.00 ОУ "Стою Шишков" Село Търън, община Смолян Да играем и да се забавляваме всички!
09/28/2018 12:00 ОУ "Стою Шишков" с. Търън Уча в движение
09/27/2019 12:00 ОУ "Стою Шишков" с. Търън Радостта от движението
09/25/2020 12:00 ОУ "Стою Шишков" Търън Здрав дух в здраво тяло
09/30/2016 12:00 ОУ "Стефан Караджа" Добрич Училищна спартакиада
09/29/2017 11:00 ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" С. ИСКРА, ОБЩ. СИТОВО Европейски ден на спорта
09/28/2018 11:00 ОУ "Стефан Караджа" с. Искра, обл. Силистра Европейски ден на спорта в ОУ "Стефан Караджа"
05/31/2019 12:00 ОУ "Свети,свети Кирил и Методий" село Черна гора бъди активен
09/27/2019 13:30 ОУ "Свети,свети Кирил и Методий" с.Черна гора бъди активен
09/30/2016 13:30 ОУ "Свети свети Кирил и Методий" село Полско Косово Европейски ден на спорта в училище