Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/27/2019 11:00 СУИЧЕ "Св. Кл. Охридски" гр. Благоевград Благоевград Европейски ден на спорта
09/29/2017 10:00 СУУУС "проф.д-р Д.Денев" София Здрави и красиви
09/29/2020 11:00 СУУУС 4проф.д-рД.Денев" София Сила и красота
08/14/2020 12:00 тест тест николета
09/18/2020 09:00 Технологично училище Електронни системи към ТУ-София София Зелена активност
09/25/2020 12:00 Трето основно училище " Братя Миладинови" Гоце Делчев " Играй и почисти"
09/28/2018 15:30 Трето основно училище "Братя Миладинови" Гоце Делчев Игрите на баба и дядо
09/30/2016 14:00 Трето основно училище "Иван Вазов" Берковица Европейски ден на спорта
09/09/2017 09:00 Трето основно училище "Иван Вазов" Берковица Европейски ден на спорта в Трето основно училище
09/27/2019 14:00 Трето основно училище"Братя Миладинови" гр. Гоце Делчев Гоце Делчев " Лабиринт"
05/31/2018 14:00 Трето основно училище"Иван Вазов" Берковица Здрави и силни чрез спорт
09/28/2018 13:30 Трето основно училище"Иван Вазов" Берковица "Заедно към успеха-чрез спорт"
09/27/2019 13:00 Трето основно училище"Иван Вазов" гр.Берковица "Заедно към успеха - чрез спорт"
09/25/2020 13:00 Трето основно училище"Иван Вазов" гр.Берковица "Заедно към успеха - чрез спорт"
09/28/2018 12:45 Търговска гимназия "Васил Е. Априлов" Червен бряг Ден на спорта в училище
09/27/2019 10:00 УЧИЛИЩЕ“ХРИСТО БОТЕВ“ кв. ДОЛНО ЕЗЕРОВО Бургас Европейски ден на спорта в училище„Здравословен начин на живот“-
09/29/2017 13:00 Финансово - стопанска професионална гимназия "Васил Левски" Монтана Бъди активен!
09/27/2018 11:30 Финансово - стопанска професионална гимназия "Васил Левски" Монтана Празник на отборните спортове
09/30/2016 13:35 Финансово-стопанска гимназия "Ат.Буров" Хасково Спортмания 2016
05/31/2019 12:30 Х ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ гр. Перник Фитнес предизвикателство