Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
06/01/2018 18:00 XI ОУ "'Христо Ботев"" Благоевград Спортуваме заедно
09/29/2017 13:00 XI ОУ "Николай Лилиев" Стара Загора Европейски ден на спорта
09/25/2020 13:00 XI ОУ "Николай Лилиев" Стара Загора Евопейски ден на спорта
09/29/2017 12:00 XI ОУ "Хриисто Ботев" Благоевград Най-дълго хоро
09/29/2017 12:45 XI ОУ "Хриисто Ботев" Благоевград Обиколка на училищния двор
09/29/2017 10:30 XI ОУ "Христо Ботев" Благоевград Гимнастика с музика
09/29/2017 13:30 XI ОУ "Христо Ботев" Благоевград Народна топка
05/29/2018 09:30 XI ОУ "Христо Ботев" Благоевград Денс Зумба
09/28/2018 09:30 XI ОУ "Христо Ботев" Благоевград Спортен празник
09/27/2019 10:00 XI ОУ "Христо Ботев" Благоевград Гимнастика с музика
09/27/2019 10:00 XI ОУ "Христо Ботев" Благоевград Забавни игри
09/27/2019 10:00 XI ОУ "Христо Ботев" Благоевград Щафетни игри
09/27/2019 10:00 XI ОУ "Христо Ботев" Благоевград Народна топка
09/27/2019 12:00 XI ОУ "Христо Ботев" Благоевград Футбол
09/27/2019 13:00 XI ОУ "Христо Ботев" Благоевград Бягане
09/27/2019 14:00 XI ОУ "Христо Ботев" Благоевград Скачане
09/30/2016 12:30 XI ОУ "Христо Ботев" - Благоевград Благоевград Щафетни игри
09/25/2020 09:30 XI ОУ "Христо Ботев"- град Благоевград Благоевград Европейски ден на спорта
09/27/2019 10:00 XI ОУ "Христо Ботев"-Благоевград Благоевград ЕДСУ-спортуваме и се забавляваме
05/17/2018 18:00 XI ОУ „Христо Ботев“ Благоевград Спортуваме заедно