Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/30/2016 15:00 СУ "Васил Левски" Кула Спортът в ежедневието на учениците
11/30/2016 14:30 СУ "Васил Левски" Карлово Волейболът - любимия спорт на учениците!
06/02/2017 13:30 СУ "Васил Левски" Карлово Волейболен турнир за купа "Васил Левски"
09/29/2017 07:30 СУ "Васил Левски" Карлово С усмивка на лице спортувам всеки ден!
09/29/2017 13:30 СУ "Васил Левски" Велинград Ден на колективните игри
05/30/2018 14:00 СУ "ВАсил Левски" Карлово Да се забавляваме и играем волейбол заедно!
09/28/2018 12:30 СУ "Васил Левски" с. Черни Осъм Европейски ден на спорта
09/28/2018 07:30 СУ "Васил Левски" Карлово Спортът възпитава, с движение се забавляваме и заедно достигаме целта!
09/28/2018 13:30 СУ "Васил Левски" Велинград Ден на колективните спортове
10/03/2018 14:00 СУ "Васил Левски" град Опака Да спортуваме заедно
04/24/2019 10:20 СУ "Васил Левски" гр. Гълъбово Ден без асансьори
09/27/2019 07:45 СУ "Васил Левски" Карлово Активни в училище и в игрите, рециклираме отпадъците си и спортуваме всеки ден!
09/27/2019 13:35 СУ "Васил Левски" гр. Велинград Ден на спортните игри
09/25/2020 08:00 СУ "Васил Левски" Карлово Чрез спорт и физическа активност се грижим за психичното здраве и самочувствие в условията на Covid 19
09/25/2020 11:30 СУ "Васил Левски" Ябланица Училище#без отпадъци
09/25/2020 14:00 СУ "Васил Левски" - гр.Велинград Велинград Европейски ден на спорта в СУ "Васил Левски" - гр.Велинград
09/28/2018 13:00 СУ "Васил Левски" гр.Кула обл.Видин Кула Европейски ден на спорта в училище
09/28/2018 14:30 СУ "Васил Левски" с ПП гр. Ветово, обл. Русе Спортуваме заедно
09/27/2019 10:20 СУ "Васил Левски", гр. Гълъбово гр. Гълъбово Европейски ден на спорта в СУ "Васил Левски", гр. Гълъбово
09/27/2019 09:30 СУ "Васил Левски", ПГО "Недка Иван Лазоарова", СУПНЕ "Фрудрих Шилер", ПГСАГ "Пеньо Пенев", и д р у г и.... Русе Крос-поход "Русенско Поломие"