Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/29/2017 13:30 СУ "Васил Левски" Велинград Ден на колективните игри
05/30/2018 14:00 СУ "ВАсил Левски" Карлово Да се забавляваме и играем волейбол заедно!  
09/28/2018 12:30 СУ "Васил Левски" с. Черни Осъм Европейски ден на спорта  
09/28/2018 07:30 СУ "Васил Левски" Карлово Спортът възпитава, с движение се забавляваме и заедно достигаме целта!
09/28/2018 13:30 СУ "Васил Левски" Велинград Ден на колективните спортове
10/03/2018 14:00 СУ "Васил Левски" град Опака Да спортуваме заедно  
04/24/2019 10:20 СУ "Васил Левски" гр. Гълъбово Ден без асансьори
09/27/2019 07:45 СУ "Васил Левски" Карлово Активни в училище и в игрите, рециклираме отпадъците си и спортуваме всеки ден!  
09/27/2019 13:35 СУ "Васил Левски" гр. Велинград Ден на спортните игри
09/28/2018 13:00 СУ "Васил Левски" гр.Кула обл.Видин Кула Европейски ден на спорта в училище  
09/28/2018 14:30 СУ "Васил Левски" с ПП гр. Ветово, обл. Русе Спортуваме заедно
09/27/2019 14:30 СУ "Васил Левски" с ПП Ветово „Здравословен начин на живот“
09/27/2019 14:30 СУ "Васил Левски" с ПП Ветово „Здравословен начин на живот“
09/27/2019 14:30 СУ "Васил Левски" с ПП Ветово „Здравословен начин на живот“
09/27/2019 14:30 СУ "Васил Левски" с ПП Ветово „Здравословен начин на живот“
09/27/2019 14:30 СУ "Васил Левски" с ПП Ветово „Здравословен начин на живот“
09/27/2019 14:30 СУ "Васил Левски" с ПП Ветово „Здравословен начин на живот“
09/27/2019 14:30 СУ "Васил Левски" с ПП Ветово „Здравословен начин на живот“
09/27/2019 14:30 СУ "Васил Левски" с ПП Ветово „Здравословен начин на живот“
09/27/2019 14:30 СУ "Васил Левски" с ПП Ветово „Здравословен начин на живот“