Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/25/2020 12,30 Пето ОУ " Христо Ботев" Монтана Бъди активен
09/29/2017 08:00 Пето Средно училище "Христо Ботев" Монтана седмица на движението
09/28/2018 10:00 Пето средно училище "Христо Ботев" Монтана Ние се движим така
09/25/2020 11:30 ПМГ " Акад. Иван Гюзелев" - Габрово Габрово Европейски ден на спорта в училище
09/28/2018 11:30 ПМГ "Академик Иван Гюзелев" Габрово Ден на физическата активност
09/30/2016 10:00 ПМГ "Баба Тонка" Русе Европейски ден на спорта в училище
09/29/2017 10:35 ПМГ "Баба Тонка" Русе 7000 "Обединена Европа спортува"
09/28/2018 14:30 ПМГ "Иван Вазов" Димитровград Състезание по волейбол, баскетболи и тенис на маса
04/25/2020 10:00 ПМГ "Проф. Емануил Иванов" Кюстендил Раздвижи се
09/29/2017 14:00 ПМГ "Яне Сандански" Гоце Делчев Спортни игри на открито
09/25/2020 14:30 ПМГ "Яне Сандански" Гоце Делчев Европейски ден на спорта в училище
06/07/2019 17:00 ПМГ"Акад. Иван Гюзелев" Габрово Здравословно и безопасно лято
09/30/2016 13:50 ПМГ"Академик Иван Гюзелев" Габрово Европейски ден на спорта
09/30/2016 14:30 ПМГ"Иван Вазов"   турнири по волейбол и футбол
09/27/2019 14:30 ПМГ"Иван Вазов" Димитровград турнир по волейбол, футбол,баскетбол и тенис на маса
09/27/2019 14.30 ПМГ"Иван Вазов" Димитровград Турнир по волейбол, футбол, баскетбол и тенис на маса
09/25/2020 14.30 ПМГ"Иван Вазов" Димитровград Турнир по волейбол, футбол, баскетбол и тенис на маса
09/28/2017 90:00 ПМПГ " Св.Кл.Охридски " Монтана Спортен празник
09/27/2019 09:30 ПМПГ "Св.Климент Охридски" Монтана Активен в учението, активен в спорта
09/30/2016 12:30 Помощно училище "Стефан Караджа" Пловдив Европейски Ден на Спорта в Училище