Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/30/2016 11:30 ПГССИ "Христо Ботев" Свиленград Европейски ден на спорта
09/30/2016 11:30 ПГССИ "Христо Ботев" Свиленград Европейски ден на спорта
09/30/2016 15:00 ПГССИ "Христо Ботев" Свиленград Европейски ден на спорта
09/30/2016 15:00 ПГССИ "Христо Ботев" Свиленград Европейски ден на спорта
09/30/2016 15:00 ПГССИ "Христо Ботев" Свиленград Европейски ден на спорта
09/25/2020 15:30 ПГССИ “Христо Ботев” Свиленград Велопоход
07/29/2017 13:00 ПГСТ "Пеньо Пенев" Пловдив Европейски ден на спорта в училище
09/28/2018 13:00 ПГСТ "Пеньо Пенев" Пловдив Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 10:30 ПГСУАУ "Атанас Буров" Силистра Бъди активен чрез спорта
09/27/2019 11:00 ПГСУАУ "Атанас Буров" Силистра Спортуваме за здраве и дълголетие
09/25/2020 12:00 ПГСУАУ "Атанас Буров" Силистра Европейски ден на спорта в училище
09/29/2017 10:30 ПГСУАУ"Атанас Буров" Силистра Активен спорт за всички - здраве и дълголетие
09/28/2018 10:00 ПГСУАУ"Атанас Буров" Силистра Активни в спорта
09/30/2016 11:30 ПГТ "Пенчо Семов" Габрово Европейски ден на спорта в ПГТ "Пенчо Семов"
09/27/2019 10:00 ПГТ "Пенчо Семов" Габрово Движи се успявай
09/25/2020 11:00 ПГТ "Пенчо Семов" Габрово Приятели в приключенията
09/30/2016 13:50 ПГТ"Н. Й. Вапцаров" Кюстендил Спортни игри
09/29/2017 14:30 ПГТ"Н. Й. Вапцаров" Кюстендил Спортът е здраве
09/27/2019 9.30 ПГТЛП Попово Европейски ден на спорта
09/27/2019 10:30 ПГТО "Дочо Михайлов" Тервел Спортувай в чиста среда.