Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/25/2020 10:00 ОУ”Христо Ботев” с.Рупци Европейски ден на спорта
05/28/2018 14:30 ОУ„ Св.св.Кирил Методий” Село Драгоево Игри за здраве и подобряване на физическата дееспособност на учениците сред природата
09/25/2020 13:30 ОУ„Алеко Константинов“ с.Голямо Градище с.Голямо Градище Европейски ден на спорта в училище
05/29/2019 13:00 ОУ„Христо Ботев“ с.Златар,общ.Велики Преслав,обл.Шумен „Седмица на физическата активност и спорта в училище“
09/25/2019 13:00 ОУ„Христо Ботев“ с.Златар,общ.Велики Преслав,обл.Шумен Европейски ден на спрорта в училище
09/30/2016 09:00 Панайот Волов Шумен Спорт в училище
09/28/2018 09:30 Панайот Волов Пловдив Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 09:30 ПГ " Проф. д-р Асен Златаров "   Спортувай с нас
09/30/2016 09:40 ПГ "Акад. Сергей П. Корольов" гр. Дупница Европейски ден на спорта
09/29/2017 13:30 ПГ "Ген. Владимир Заимов" Сопот Eвропейски ден на спорта в училище
09/25/2020 10:30 ПГ "Д.Хаджитошин" Враца Европейски ден на спорта
09/25/2020 12:30 ПГ "Димитраки Хаджитошин" град Враца Враца Европейски ден на спорта в училище
09/29/2017 10:00 ПГ "Иван Хаджиенов" Казанлък Турнир между класовете в ПГ"Иван Хаджиенов"
09/27/2019 08:15 ПГ "Константин Фотинов" Самоков Европейски ден на спорта в училище
05/27/2019 10:00 ПГ "Проф. д-р Асен Златаров " - Видин Видин MOVE Week
09/28/2018 09:00 ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин „Европейски ден на спорта в училище“
04/24/2019 13:00 ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин Ден без асансьори
09/25/2020 13:30 ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Димитровград Спортувай всеки ден
09/25/2020 10:00 ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин Европейски ден на спорта в училище
09/27/2019 10:00 ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин Видин Европейски ден на спорта в училище