Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/30/2016 11:00 ОУ"В.Левски с.Маноле Спорт за всички
09/30/2016 13:20 ОУ"В.Левски" с.Градище, област Шумен Спортни игри, масов крос .
09/27/2019 13:30 ОУ"В.Левски" Пловдив Be Active
09/25/2020 09:00 ОУ"В.Левски" Пловдив Европейски ден на спорта в училище
06/10/2017 13:00 ОУ"Васил Левски с.Видраре,общ.Правец Бъди активен
09/29/2017 12:30 ОУ"Васил Левски" с.Брестник "Спортувам,защото съм здрав,а съм здрав ,защото спортувам"
09/27/2019 13:00 ОУ"Васил Левски" Крепча Европейски ден на спорта
09/30/2016 12:30 ОУ"Гео Милев" Пловдив Един спортен следобед в училище
09/30/2016 08:00 ОУ"Гео Милев" Пловдив Добро утро със спортно настроение
09/30/2016 11:30 ОУ"Гео Милев" Пловдив Градски игри
09/30/2016 13:30 ОУ"Гео Милев" Пловдив 10000 крачки за здраве
09/28/2018 13:00 ОУ"Гео Милев" Пловдив Спортен празник в училище
09/27/2019 12:00 ОУ"Гео Милев" Пловдив Nourish your mind, norish your body
09/25/2020 10:00 ОУ"Гео Милев" Белозем Спорт за здраве
09/25/2020 10:00 ОУ"Д-р Петър Берон " с.Реброво Игри и чиста природа
09/29/2017 13:50 ОУ"Д-р Петър Берон" с.Желю войвода EUфория - заедно в спорта, заедно в училище
09/28/2018 11:00 ОУ"Д-р Петър Берон" гр. Сливен с. Желю войвода общ. Сливен Да спортуваме заедно
05/29/2017 09:30 ОУ"Елин Пелин" с.Първомайци Празнуваме и спортуваме заедно
09/29/2017 10:00 ОУ"Елин Пелин" с.Първомайци Танцуваме заедно
09/30/2016 09:00 ОУ"Злати Терзиев" село Баня "Бъди активен"