Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/28/2018 09:00 ОУ,,Д-р Петър Берон" с. Приселци, общ. Аврен, обл.Варна Активни заедно
09/27/2019 11:00 ОУ,,Д-р Петър Берон" с. Приселци 2019 крачки
09/27/2017 09:00 ОУ,,Кирил Христов" Стара Загора Европейската ден на спорта в ОУ,,Кирил Христов" ,под мотото "Бъди активен"
09/27/2019 10:00 ОУ,,Отец Паиси'' гр.Разград Разград Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 14:00 ОУ,,Отец Паисий" с.Ст.Караджа Спортни игри
09/29/2017 13:30 ОУ,,Отец Паисий" Стефан Караджа, общ.Главиница, обл.Силистра Спротни игри в училище
09/29/2017 14:00 ОУ,,Отец Паисий" Стефан Караджа, общ.Главиница, обл.Силистра Спортни игри в училище
09/28/2018 13:00 ОУ,,Отец Паисий" село Стефан Караджа, община Главиница, област Силистра Спортен празник
09/28/2018 11.00 ОУ,,Св.св Кирил и Методий,, Гр.Ветрен Спорт и здраве
09/27/2019 10:30 ОУ,,Свети свети Кирил и Методий’’ Село Александрово Ден на спорта
04/25/2018 09:00 ОУ,,Хр.Ботев" с.Абланица Ден без асансьори
09/30/2016 08:03 ОУ,,Христо Ботев" с.Абланица Европейски ден на спорта
09/30/2016 08:30 ОУ,,Христо Ботев" с.Абланица Европейски ден на спорта
06/01/2017 09:00 ОУ,,Христо Ботев" с.Абланица Спортен празник
09/29/2017 09:30 ОУ,,Христо Ботев" с.Абланица Европейски ден на спорта
09/30/2020 13:00 ОУ,,Христо Г.Данов,, с. Розино Европейски ден на спорта-масов крос
09/28/2018 12:00 ОУ,,Христо Груев Данов'' село Розино,Община Карлово,Област Пловдив Европейски ден на спорта
09/29/2017 13:30 ОУ.,,СВ.св.Кирил и Методий" Ветрен Спорт за всички
09/29/2017 13:30 ОУ.,,СВ.св.Кирил и Методий" гр.Ветрен Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 13:00 ОУ''Васил Левски с.Видраре 120 минути спорт