Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/29/2017 11:30 ОУ Иван Вазов-кв.Банево Бургас Европейски ден на спорта в ОУ Иван Вазов
09/27/2019 09:00 ОУ Иван Вазов-кв.Банево Бургас Европейски ден на спорта
09/30/2016 12:00 ОУ Любен Каравелов Ямбол Европейски ден на спорта
09/29/2017 09:00 ОУ П.Р.Славейков Бургас Be Active в България
05/20/2019 9.30 ОУ Панайот Хитов, Сливен Сливен Да спортуваме заедно
09/28/2018 07:45 ОУ св. св. "Кирил и Методий" с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 10:00 ОУ Св. Св. Кирил и Методий с.Бачево Европейски ден на спорта
09/27/2019 12:00 ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - РАВДА Равда Европейски ден на спорта в училище
09/29/2017 13:00 ОУ Св.Св „Кирил и Методий“ село Драгоево Европейски ден на спорта
09/30/2016 15:00 ОУ Христо Ботев село.Церово Европейски ден на спорта в училище
06/01/2018 10:00 ОУ Христо Ботев Катунци Ден на спорта - BE ACTIVE
09/27/2019 11:30 ОУ Христо Ботев с. Макариополско спортно състезание
09/25/2020 09:00 ОУ Христо Ботев кв.Долно Езерово Бургас Европейски ден на спорта-Разделно събиране на отпадъци
09/27/2019 13:30 ОУ Христо Груев Данов с.Розино Чисто събитие-разделно събиране на отпадъци
09/30/2016 11:00 ОУ Юри Гагарин Сливен Спорт за всички
09/28/2018 10:00 ОУ,, Свети свети Кирил и Методий’’ Село Александрово Ден на спорта
09/28/2018 13:30 ОУ,,Васил Левски с.Видраре Бъди активен
09/27/2019 13:00 ОУ,,Васил Левски с.Видраре Живот без отпадъци
09/25/2020 13:00 ОУ,,Васил Левски с.Видраре Живот без отпадъци
09/29/2017 09:00 ОУ,,Д-р Петър Берон" Варна Аз спортувам