Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/30/2016 14:00 Основно училище"Иван Вазов" Симеоновград Спортът-празник в училище
09/29/2017 13:30 Основно училище"Отец Паисий" село Мененкьово Европейски ден на спорта в училище
09/29/2017 09:30 Основно училище"Панайот Хитов" Сливен Волейболен турнир
09/29/2017 13:30 Основно училище"Христо Ботев" с.Гложене Подвижно-забавни игри
09/30/2016 09:00 Основно училище„Петко Р.Славейков“ Варна Европейски ден на спорта в училище - 4 активности
09/30/2016 11:00 Основно училище„Петко Р.Славейков“ Варна Европейски ден на спорта в училище – 3 активности
09/30/2016 16:00 Основно училище„Петко Р.Славейков“ Варна Европейски ден на спорта в училище - 4 активности
09/30/2016 13:00 Основно училище„Петко Р.Славейков“ - Варна Варна Европейски ден на спорта в училище - 4 активности
09/25/2020 09:00 Осново училище "Отец Паисий" Петърч Поход до гората
05/30/2019 09:30 ОТ "Св. св. Кирил и Методий" Село Яхиново, община Дупница Да се движим е забавно и здравословно
09/29/2017 11:30 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Доганово Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ)
09/28/2018 11:30 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Доганово Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ)
09/25/2020 13:00 ОУ ,, Дядо Иван Арабаджията " с. Царацово Европейски ден на спорта
09/25/2020 09:05 ОУ ,, Стоян Михайловски'' Варна Европейски ден на спорта
09/25/2020 13:30 ОУ ,, Христо Груев Данов ,, с.Розиноп Eвропейски ден на спорта
09/27/2019 12:30 ОУ ,,Антон Страшимиров,, Бургас Бургас NowWeMOVE
09/29/2017 11:30 ОУ ,,Иван Хаджийски" Троян Европейски ден на спорта в училище
10/28/2018 12:30 ОУ ,,Никола Йонков Вапцаров" с. Селановци Спорт за всички
05/29/2019 12:20 ОУ '' Екзарх Антим I'' Пловдив Антим I
05/09/2019 12:20 ОУ '' Екзарх Антим I'' Пловдив Европейска седмица на мобилността