Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
05/29/2017 15:30 Начално училище "Цани Гинчев" Лясковец ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ ЗАЕДНО - МАМА, ТАТКО, АЗ И ПРИЯТЕЛИ  
09/29/2017 10:00 Начално училище "Цани Гинчев" Лясковец Заедно е по-весело  
09/29/2017 13:30 Начално училище "Цани Гинчев" Бяла Слатина Европейски ден на спорта  
05/28/2018 10:30 Начално училище "Цани Гинчев" Лясковец Можем заедно  
05/29/2018 12:00 Начално училище "Цани Гинчев" Лясковец Заедно е по-весело  
05/30/2018 11:00 Начално училище "Цани Гинчев" Лясковец Заедно е по-весело  
05/31/2018 11:00 Начално училище "Цани Гинчев" Лясковец Заедно е по-весело  
09/28/2018 11:30 Начално училище "Цани Гинчев" Лясковец Да спортуваме заедно и да се забавляваме  
09/28/2018 14:00 Начално училище "Цани Гинчев" Бяла Слатина Спорт за всички  
09/28/2018 10.00 Начално училище "Цани Гинчев" Лясковец Да спортуваме заедно  
09/27/2019 11:30 Начално училище "Цани Гинчев" Лясковец Да спортуваме заедно и да се забавляваме  
09/27/2019 08:40 Начално училище Иванчо Младенов Враца Български народни танци  
09/30/2016 13:30 Начално училище,,Свети Климент Охридски" с.Добърско Спорт и музика за здрави ученици  
09/29/2017 11:00 Начално училище"Архимандрит Зиновий" Радомир Европейски ден на спорта вучилище  
09/29/2017 16.30 Начално училище"Христо Ботев" С.Соколово Детска зумба  
09/29/2017 12:00 НБУ "Михаил Лъкатник" Бургас Активни, креативни и здрави!  
09/27/2019 09:00 НПГГС "Христо Ботев" Велинград Спорт, здраве, чистота в НПГГС "Христо Ботев"
09/30/2016 14:30 НСУ "София" София Спортен празник
09/30/2016 13:30 НУ ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" с.Раждавица, Община Кюстендил Европейски ден на спорта в училище  
09/30/2017 13:00 НУ ,,Христо Ботев" Любимец Европейски ден на спорта