Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
12/27/2019 13:00 ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"Св.Паисий Хилендарски" Раднево Спортни игри на открито
11/09/2020 15:40 Второ основно училище"Св.Пайсий Хилендарски" гр.Раднево Раднево Европейски ден на спорта в училище
09/26/2018 13:10 Второ средно училище " Никола Йонков Вапцаров " Монтана Приятелска футболна среща
09/29/2017 10:00 Второ СУ ,, Проф.Никола Маринов" Търговище Европейски ден на спорта в училище
09/28/2018 11:00 Второ СУ ,, Проф.Никола Маринов" Търговище Европейски ден на спорта в училище
09/27/2019 11:30 Второ СУ ,, Проф.Никола Маринов" Търговище Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 10:00 Второ СУ "Никола Й. Вапцаров" Монтана Европейски ден на спорта в училище
05/28/2018 09:00 Второ СУ "Проф.Никола Маринов" Търговище Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 09:00 Възпитателно училище-интернат "Ангел Узунов"   Спорт за всички
09/30/2016 13:10 Гимназия с преподаване на чужди езици "Симеон Радев" Перник Турнир - волейбол и баскетбол
09/29/2017 10:05 Гпче "Йордан Радичков" Видин Европейски ден на спорта
09/28/2018 09:00 ГПЧЕ "Йордан Радичков" Видин Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 13:25 ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" Хасково Европейски ден на спорта
09/28/2018 13:30 ГПЧЕ "Симеон Радев" Перник Волейболен турнир
09/27/2019 13:30 ГПЧЕ "Симеон Радев" гр.Перник Перник Волейболен турнир
05/30/2019 13:30 Граф Н. Игнатиев С. Граф Игнатиево Спортен празник
09/27/2019 14:00 Граф Н.Игнатиев с.Граф Игнатиево Спортен празник
09/30/2016 10:00 ДГ " В. и Х. Папзян" Сливен Да се раздвижим за здраве.
09/29/2017 10:00 ДГ " Калина" Сливен Играем заедно
09/30/2016 09:30 ДГ "Албена" Пловдив Европейски ден на спорта в училище