Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
05/30/2019 09:30 ОТ "Св. св. Кирил и Методий" Село Яхиново, община Дупница Да се движим е забавно и здравословно
05/28/2019 09:30 Средно училище "Епископ КОнстантин Преславски" Бургас Спортен празник на СУ "ЕПископ Костантин Преславвски"
05/30/2019 09:30 ОУ"Христо Ботев" Черноморец PLAY TOGETHER
06/01/2019 09:30 СУ Васил Левски", ПГО Недка Ив.Лазарова", Спортно туристическо и природозашитно д-во"Акладемик" русе Спортен празник край езероо
05/31/2019 09:30 ДГ "Щастливо детство", филиал "Приказен свят" Плевен СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО
05/30/2019 09:30 ДГ" Щастливо детство"" група "Весели калинки" Плевен Спортуваме заедно
09/27/2019 09:30 СУ "Цанко Бакалов Церковски" с.Никола Козлево Аз и спорт
09/20/2019 09:30 СУ "Св. св. Кирил и Методий"- Видин Видин Върви с нас! Европейска седмица на мобилността
09/27/2019 09:30 НУ "Неделя Петкова" гр. Сопот Училището-зона спорт
09/27/2019 09:30 ДГ "Мечта" Белене "'Спортуваме заедно"
09/27/2019 09:30 СУ"Христо Ботев" Арчар Движението е живот
09/27/2019 09:30 ДГ №3 "Ян Бибиян" Стара Загора Училище без отпадъци
09/27/2019 09:30 ДГ "Албена" Пловдив Европейски ден на спорта в ДГ "Албена"
09/27/2019 09:30 Начално училище "Патриарх Евтимиий" Плевен Папагал
09/27/2019 09:30 ДГ20 Мир Стара Загора Весели игри
09/27/2019 09:30 Детска градина №4 "Роса" Благоевград Малки спортисти - активни от рано
09/26/2019 09:30 ЦСОП-ДОБРИЧ Добрич Европейски ден на спорта в ЦСОП-ДОБРИЧ
09/27/2019 09:30 ПМПГ "Св.Климент Охридски" Монтана Активен в учението, активен в спорта
09/27/2019 09:30 СУ "Васил Левски", ПГО "Недка Иван Лазоарова", СУПНЕ "Фрудрих Шилер", ПГСАГ "Пеньо Пенев", и д р у г и.... Русе Крос-поход "Русенско Поломие"
09/30/2019 09:30 СУ "Св. св. Кирил и Методий"- Видин Видин Европейска седмица на спорта