Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/30/2016 13:00 Начално училище " Христо Ботев" Сливен малки спортисти
09/27/2016 13:00 ПУ "Д-р Петър Берон" Видин Игри на меки фигури
09/30/2016 13:00 OУ,,Христо Ботев" с. Съдиево, общ. Нова Загора, обл. Сливен Бъдещи спортни звезди
09/30/2016 13:00 ОУ " ГЕО МИЛЕВ" -С. ГРОХОТНО с.Грохотно СПОРТ ЗА УДОВОЛСТВИЕ
09/30/2016 13:00 Основно училище "Васил Левски" Село Литаково "Бъди активен"
09/30/2016 13:00 ОУ "Васил Левски" с. Петко Каравелово Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 13:00 СУ "Иван Вазов" Мездра Волейболен турнир
09/30/2016 13:00 СУ "Отец Паисий" Мадан Спортни състезания по баскетбол -момичета
09/30/2016 13:00 ОУ " Никола Йонков Вапцаров" с. Ябланово Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 13:00 СУ "Отец Паисий" Мадан Футбол - момчета
09/30/2016 13:00 46 основно училище "Константин Фотинов" София Волейбол - момичета
04/26/2017 13:00 Х ОУ"Ал.Константинов" град Перник плуване за здраве
01/06/2021 13:00 ОУ "Неофит Рилски" Ягодово Ден на детето в ОУ "Неофит Рилски"
09/29/2017 13:00 XI ОУ "Николай Лилиев" Стара Загора Европейски ден на спорта
09/29/2017 13:00 СУ "Св. Климент Охридски" с.Камен, общ.Стражица, обл.Велико Търново Бъди активен
09/29/2017 13:00 ПГ"Проф. д-р Асен Златаров+ Димитровград Европейски ден на спорта
09/29/2017 13:00 120 СУ Г.С.Раковски София Европейски ден на спорта в училище
09/29/2017 13:00 СУ"Св.св.Кирил и Методий" Велинград Танцувай в името на доброто
09/30/2017 13:00 НУ ,,Христо Ботев" Любимец Европейски ден на спорта
09/29/2017 13:00 СУ"Цанко Церковски" гр.Полски Тръмбеш Европейски ден на спорта в училище