Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/30/2016 13:35 Финансово-стопанска гимназия "Ат.Буров" Хасково Спортмания 2016
09/27/2019 13:35 СУ "Васил Левски" гр. Велинград Ден на спортните игри
09/30/2016 13:40 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" Габрово Ден на игрите с топка
09/30/2016 13:40 ОУ"Княз Александър ' Plowdiw Спортът срещу насилието
05/29/2018 13:40 ОУ "Св.св. Кирил и Методий" село Полско Косово Move week
09/28/2018 13:40 Основно училище "Георги Стойков Раковски" с. Оризаре Европейски ден на спорта в училище "Be Aktive"
09/27/2019 13:40 Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост Карнобат Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 13:40 Езикова гимназия “Иван Вазов” Пловдив Европейски ден на спорта
09/25/2020 13:40 ПГО ,,Недка Иван Лазарова'' Русе Eвропейски ден на спорта в училище
09/30/2016 13:45 ОУ"Св.св.Кирил и Методий" Димитровград   Спортен празник "Живей активно"
09/30/2016 13:45 Езикова гимназия "Иван Вазов" - Пловдив Пловдив „Бъди активен, забавно е!“
09/30/2016 13:45 Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" град Златица Народни хора, турнир по мини-футбол, традиционни български подвижни игри
09/30/2016 13:45 Оснивно училище "Иван Вазов" Смолян Спорт и здраве
09/29/2017 13:45 Основно училище "Свети Климент Охридски" Бяла Слатина Европейски ден на спорта
09/28/2018 13:45 Основно училище "Свети Климент Охридски" Бяла Слатина Европейски ден на спорта
09/27/2019 13:45 СУ "Христо Груев Данов" Пловдив Яж, движи се и "гори"!
09/27/2019 13:45 Основно училище "Св. Климент Охридски" гр. Бяла Слатина Спортуваме заедно
09/25/2020 13:45 ОУ "Свети Паисий Хилендарски" Казанлък Европейски ден на спорта
09/30/2016 13:50 ПГТ"Н. Й. Вапцаров" Кюстендил Спортни игри
09/30/2016 13:50 ПМГ"Академик Иван Гюзелев" Габрово Европейски ден на спорта