Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/25/2020 13:30 Средно училище "Христо Смирненски" Стара Загора Европейски ден на спорта
09/25/2020 13:30 Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг Омуртаг Спорт в училище  
09/25/2020 13:30 СУ "Йордан Йовков" Тутракан Европейски ден на спорта в училище  
09/24/2020 13:30 Средно училище "Свети Климент Охридски" - Ловеч Ловеч "Живей активно"  
09/26/2020 13:30 ОбУ "Васил Левски" с. Юруково Европейски ден на спорта  
09/26/2020 13:30 ОбУ "Васил Левски" с. Юруково Европейски ден на спорта  
09/25/2020 13:30 ОУ ,, Христо Груев Данов ,, с.Розиноп Eвропейски ден на спорта  
09/25/2020 13:30 Средно училище "Йордан Йовков" - Русе Русе Да бъдем здрави  
09/25/2020 13:30 СПИ "Христо Ботев" Варненци Европейски ден на спорта в училище  
09/25/2020 13:30 Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" Кюстендил "Да бъдем активни сред природата"  
09/25/2020 13:30 ОУ„Алеко Константинов“ с.Голямо Градище с.Голямо Градище Европейски ден на спорта в училище  
09/25/2020 13:30 ОУ "Христо Ботев" село Пчелник "Европейски ден на спорта в училище"  
09/25/2020 13:30 163 ОУ "Черноризац Храбър" София София Европейски ден на спорта  
09/25/2020 13:30 - 14:30 ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" - село Абланица Село Абланица община Велинград област Пазарджик Бъди активен  
09/30/2016 13:33 ОУ "Ангел Кънчев" Русе Спортен празник "Да спортуваме, да се забавляваме"  
09/30/2016 13:35 Финансово-стопанска гимназия "Ат.Буров" Хасково Спортмания 2016  
09/27/2019 13:35 СУ "Васил Левски" гр. Велинград Ден на спортните игри
09/30/2016 13:40 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" Габрово Ден на игрите с топка  
09/30/2016 13:40 ОУ"Княз Александър ' Plowdiw Спортът срещу насилието  
05/29/2018 13:40 ОУ "Св.св. Кирил и Методий" село Полско Косово Move week