Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/30/2016 12:10 Основно училище " Филип Сакелариевич" Свищов Бъди активен!
09/30/2016 12:10 ОУ " Св. св. Кирил и Методий" с. Коньово Бъди активен -аз мога
09/29/2017 12:10 СУ "Отец Паисий" Самоков Европейски ден на спорта
09/25/2020 12:10 ОУ Васил Левски с.Петко Каравелов община Полски Тръмбеш Бързи ,здрави , смели
09/30/2016 12:15 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - ГР.КАЗАНЛЪК КАЗАНЛЪК Бъди активен с велосипед
09/25/2020 12:15 Начално училище "Христо Ботев" с. Чинтулово Растем здрави, силни и отговорни
09/28/2018 12:20 ОУ 'Екзарх Антим 1' Пловдив европейски ден на спорта в училище
05/29/2019 12:20 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - с. П.Славейков Спортувай активно
05/29/2019 12:20 ОУ '' Екзарх Антим I'' Пловдив Антим I
05/09/2019 12:20 ОУ '' Екзарх Антим I'' Пловдив Европейска седмица на мобилността
09/27/2019 12:20 ОУ '' Екзарх АнтимI'' Пловдив Бъди активен в училище
09/25/2020 12:20 ОУ " Никола Йонков Вапцаров" с. Факия Европейски ден на спорта
09/25/2020 12:20 НУ"Инж. Георги Иванов Вълков" Луковит Европейски ден на спорта в НУ"Инж. Вълков"-гр. Луковит
09/25/2020 12:20 ОУ " Христо Ботев" Крепост Европейски ден на спорта в ОУ"Христо Ботев"
09/25/2020 12:20 ОУ "Никола Йонков Вапцаров" Ботевград Заедно за природата
09/25/2020 12:20 Средно училище "Неофит Рилски" гр. Банско Банско „Спортуваме и живеем здравословно“
09/25/2020 12:20 НУ "Кирил и Методий" с. Черногорово Празник на спорта
09/30/2020 12:23 test Sofia test
09/30/2020 12:23 test Sofia test
09/30/2020 12:23 test asfasf test