Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/25/2020 11:30 Средно училище "Йордан Йовков" Бургас Спорт за здраве!
09/29/2017 11:40 СУ"Св.Паисий Хилендарски" Пловдив Flashmove+
09/28/2018 11:40 СУ "Отец Паисий" Самоков Активни в спорта
09/28/2018 11:40 СУ "Отец Паисий" Самоков Активни в спорта
09/25/2020 11:40 ОУ"Христо Ботев" с.Д-р Йосифово Ден на спорта
09/30/2016 11:45 СУ"Св.св.Кирил и Методий" Бургас Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 11:45 Средно училище "Васил Левски" Брезник 30 септември - Европейски ден на спорта в училище
09/25/2017 11:45 ПГО " Елисавета Багряна" гр. Бяла Слатина Европейски ден на спорта в училище
09/27/2017 11:45 Черноризец Храбър София Гимнастика на открито и народни танци
09/28/2018 11:45 ПГМТ" Професор Цветан Лазаров" Пловдив Европейски ден на спорта в училище
09/28/2018 11.00 ОУ,,Св.св Кирил и Методий,, Гр.Ветрен Спорт и здраве
05/31/2019 11.00 191ОУ"Отец Паисий" село Железница Олимпийски ден
09/25/2020 11.00 ДГ,,Валентина Терешкова" Перник Спорт без отпадъци
09/25/2020 11.00 Валентина Терешкова Батановци ,,Спорт без отпадъци"
09/25/2020 11.00 ОУ"Антон Страшимиров" с.Дебелт Европейски ден на спорта в училище
05/29/2019 11.20 НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С. Едрево Да танцуваме
09/27/2018 12 часа ОУ "Любен Каравелов" Бургас 28/09/ Европейски ден на спорта
09/25/2020 12,30 Пето ОУ " Христо Ботев" Монтана Бъди активен
09/30/2016 12:00 СУ "Христо Ботев"   откриване на баскетболна площадка в училище
09/30/2016 12:00 ОУ"Н.Й. Вапцаров" Хасково Спорта- любимо занимание