Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/28/2018 11:40 СУ "Отец Паисий" Самоков Активни в спорта  
09/28/2018 11:40 СУ "Отец Паисий" Самоков Активни в спорта
09/30/2016 11:45 СУ"Св.св.Кирил и Методий" Бургас Европейски ден на спорта в училище  
09/30/2016 11:45 Средно училище "Васил Левски" Брезник 30 септември - Европейски ден на спорта в училище
09/25/2017 11:45 ПГО " Елисавета Багряна" гр. Бяла Слатина Европейски ден на спорта в училище  
09/27/2017 11:45 Черноризец Храбър София Гимнастика на открито и народни танци  
09/28/2018 11:45 ПГМТ" Професор Цветан Лазаров" Пловдив Европейски ден на спорта в училище  
09/28/2018 11.00 ОУ,,Св.св Кирил и Методий,, Гр.Ветрен Спорт и здраве
05/31/2019 11.00 191ОУ"Отец Паисий" село Железница Олимпийски ден  
09/25/2020 11.00 ДГ,,Валентина Терешкова" Перник Спорт без отпадъци  
09/25/2020 11.00 Валентина Терешкова Батановци ,,Спорт без отпадъци"
05/29/2019 11.20 НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С. Едрево Да танцуваме  
09/27/2018 12 часа ОУ "Любен Каравелов" Бургас 28/09/ Европейски ден на спорта  
09/25/2020 12,30 Пето ОУ " Христо Ботев" Монтана Бъди активен  
09/30/2016 12:00 СУ "Христо Ботев"   откриване на баскетболна площадка в училище  
09/30/2016 12:00 ОУ"Н.Й. Вапцаров" Хасково Спорта- любимо занимание  
09/30/2016 12:00 ПГХТ "Акад. Н.Д. Зелинский" Бургас Европейски ден на спорта в училище (European School Sport Day)
09/30/2016 12:00 Начално базово училище "Михаил Лъкатник" Бургас СПОРТУВАМ АКТИВНО
09/30/2016 12:00 ОУ"Кулата" Казанлък Европейски ден на спорта в ОУ"Кулата"  
09/30/2016 12:00 Основно училище "Христо Ботев" Равно поле „Да спортуваме за здраве“