Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
06/12/2018 18:00 СУ"Св. св. Кирил и Методий" Видин Ритъм с усмивка  
06/13/2018 08:30 СУ"Св. св. Кирил и Методий" Видин Спортен празник и барбекю сред природата на "Алботински скален манастир"-Градец  
09/28/2018 11:30 Начално училище "Цани Гинчев" Лясковец Да спортуваме заедно и да се забавляваме  
09/28/2018 06:30 СУ"Св.св. Кирил и Методий" Видин Ние се раздвижихме, а вие?  
09/28/2018 16:00 Средно училище "Христо Ботев" Враца Активно междучасие  
09/28/2018 12:00 СУ„Цанко Церковски“ Полски Тръмбеш Европейски ден на спорта в училище  
09/28/2018 12:00 Начално училище "Христо Ботев" Троян Спортуваме заедно  
09/28/2018 12:00 ОУ " Св. св. Кирил р Методий" с. Коньово, общ. Нова Загора Активност и движение  
09/28/2018 09:00 ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с. Железино Спорта е здраве и удоволствие!!  
09/28/2018 09:30 СУ"Христо Ботев" Арчар Движението е здраве  
09/28/2018 10:00 Детска градина №7 Светулка Стара Загора Раздвижи се  
09/28/2018 09:00 64 ОУ "Цар Симеон Велики" София "Да спортуваме за здраве"  
09/28/2018 12:00 ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" Разград Бъди активен - раздвижи се  
09/28/2018 15:00 Обединено училище “Св. Климент Охридски” Село Дебрен Европейски ден на спорта в училище  
09/28/2018 10:00 ПГ"Петър Парчевич" Раковски Повече спорт за здравословен живот  
09/27/2018 10:00 Основно училище Христо Ботев Катунци Ден на спорта - Катунци  
09/28/2018 10:30 ОУ "Христо Смирненски" Раковски 4150 Бъди активен  
09/28/2018 10:00 ДГ "Иглика" Плевен "Спорт за всички"  
09/28/2018 08:00 I ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Гоце Делчев Спорт, здраве и игри  
09/28/2018 14:00 ОУ "Христо Ботев" с Исперихово Турнир по волейбол