Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/27/2019 09:30 Детска градина №4 "Роса" Благоевград Малки спортисти - активни от рано
09/30/2016 13:00 Начално училище " Христо Ботев" Сливен малки спортисти
09/29/2017 10:30 ДГ "Калина Малина" Пазарджик МАЛКИ СПОРТИСТИ
09/27/2019 13:00 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" Кюстендил Малки и големи заедно в спорта
09/29/2017 12:00 НУ "Христо Ботев" с. Чинтулово, общ. Сливен малите спортисти
09/25/2020 13:00 ОУ "Христо Смирненски" с.Самоводене Майсторско и безопасно управление на велосипед - състезание
09/26/2016 11:00 Начално училище "Патриарх Евтимиий" Плевен Любими игри с другари добри
09/30/2016 11:00 Начално училище "Патриарх Евтимиий" Плевен Любими игри с другари добри
09/29/2017 13:30 Частно основно училище "Малкият принц" Варна Лекоатлетически щафетни игри
09/30/2016 13:00 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий “ с. Драгоево Лекоатлетически крос, щафетни игри,жонглиране с футболна топка
09/28/2016 13:00 ОУ „Христо Ботев “ с.Златар с.Златар Лекоатлетически крос, щафетни игри,жонглиране с футболна топка
09/30/2016 11:30 СУ,,Христо Смирненски" с.Кочан, обл. Благоевград Лекоатлетически крос
09/29/2017 13:00 ПГ,,Васил Левски'' Кърджали ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КРОС
09/27/2019 12:00 ОУ "Иван Вазов" Видин Лекоатлетически крос
09/25/2020 10:30 ОУ "Отец Паисий" гр.Силистра Силистра Лекоатлетически крос
09/30/2017 09:00 20. Иновативно основно училище Тодор Минков София Лекоатлетически звезди на София
05/31/2019 11:30 19.СУ "Елин Пелин" София Лека атлетика в 19.СУ "Елин Пелин"
09/28/2018 09:30 СУ "Васил;Левски", ПГО "Недка Иван Лазарова", СУПНЕ "Фрудрих Шилер", ПГСАГ "Пеньо Пенев" Русе Крос-поход РУСЕНСКО ПОЛОМИЕ
09/28/2018 09:30 НУИ"Проф. Веселин Стоянов" Русе Крос-поход РУСЕНСКО ПОЛОМИЕ
09/27/2019 09:30 СУ "Васил Левски", ПГО "Недка Иван Лазоарова", СУПНЕ "Фрудрих Шилер", ПГСАГ "Пеньо Пенев", и д р у г и.... Русе Крос-поход "Русенско Поломие"