Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/30/2016 11:00 Професионална гимназия по облекло Бяла Слатина Спорта е нашето ежедневие
09/28/2018 09:00 ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с. Железино Спорта е здраве и удоволствие!!
09/30/2016 13:30 ОУ “Свети Климент Охридски" село Виноград Спорта е здраве
09/30/2016 12:00 Основно училище "Отец Паисий" с.Стряма Спорта е здраве
09/27/2019 09:00 ОУ"Св.св. Кирил и Методий" с. Железино Спорта е здраве
09/27/2019 12:30 VII СУ " Найден Геров" гр. Варна Варна Спорта е здраве
11/25/2020 10:00 Оу ”Граф Николай Игнатиев” С. Граф Игнатиево Спорта е здраве
09/25/2020 12:30 Основно училище "Академик Даки Йорданов" град Омуртаг Омуртаг Спорта е здраве
09/30/2020 14:30 ПГМТ "Проф.Цветан Лазаров" Пловдив Пловдив Спорта днес
09/28/2018 10:00 Средно училище ,,Св. св. Кирил и Методий" с. Крупник, общ. Симитли Спорта възпитава, ученици и учители се забавляват!
09/29/2017 13:00 ОУ " ДАСКАЛ ДИМИТРИ " КЮСТЕНДИЛ 2500 СПОРТА В УЧИЛИЩЕ - ЗДРАВЕ И БЪДЕЩЕ
05/31/2017 10:00 ОУ"Христо Ботев" Стамболийски спорта в училище
09/27/2019 09:00 НПГГС "Христо Ботев" Велинград Спорт, здраве, чистота в НПГГС "Христо Ботев"
09/28/2018 13:00 XI Основно училище "Николай Лилиев" Стара Загора Спорт, здраве и усмивки
09/28/2018 08:00 I ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Гоце Делчев Спорт, здраве и игри
09/28/2017 13:30 Основно училище "Христо Ботев" Село Самуилово общена Сливен Спорт, здраве и забавление
09/25/2020 12:00 НУ "Единство" гр. Плевен Плевен Спорт срещу стрес
09/30/2016 14:00 СУ " Неофит Рилски" Банско Спорт срещу агресията
09/30/2016 10:30 ОУ "Никола Парапунов" Разлог Спорт срещу агресия
09/27/2019 09:00 Професионална гимназия "Мария Кюри" Разград Спорт сред природата