Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/25/2020 09:00 Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици"Петър Богдан" Монтана Спортен празник
09/25/2020 13:00 ОбУ "Св.св. Кирил и Методий" с.Плетена Спортен празник
09/27/2019 14:30 ОУ"Найден Геров" с. Гавраилово Спортен полуден "В училище, на улицата, у дома - навсякъде поддържам чистота!"
05/30/2019 11:00 НУ "Яне Сандански" гр. Разлог Разлог Спортен полуден
05/28/2019 12:00 ОУ"Христо Ботев" Своге Спортен полуден
09/27/2019 12:30 ОУ "Васил Петлешков" Пловдив Спортен полуден
09/27/2019 10:00 НУ "Яне Сандански" гр. Разлог Разлог Спортен полуден
09/27/2019 11:00 ПГАТ ,,Цанко Церковски" Павликени Спортен полуден
08/09/2020 13:00 ОУ"Найден Геров" Гавраилово Спортен полуден
09/25/2020 14:00 ОУ "Климент Охридски" с. Дъскотна Спортен полуден
09/28/2018 14:00 Професионална гимназия Бобов дол Спортен петък
09/30/2016 13:30 Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии Ямбол Спортен маратон
09/29/2017 11:30 Основно училище Иван Вазов Бургас Спортен ден в ОУ Иван Вазов
09/30/2016 11:28 ОУ "Васил Левски" Кърджали Спортен ден
09/28/2018 13:30 СУ " Св. Климент Охридски" Ямбол спортен двубой
09/30/2016 12:00 ОУ"Н.Й. Вапцаров" Хасково Спорта- любимо занимание
09/29/2017 10:00 ОУ"Н.Й. Вапцаров" Хасково Спорта- любимо занимание
09/28/2018 10:00 ОУ"Н.Й. Вапцаров" Хасково Спорта- любимо занимание
09/25/2020 13:15 ОУ"Христо Ботев" с. Съдиево Спорта ни прави здрави и красиви
09/25/2020 07:45 Основно училище "Свети свети Кирил и Методий" Полско Косово Спорта като част от учебния ден