Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
05/30/2019 13:15 I ОУ ""Свети Климент Охридски" Пазарджик Спортуваме заедно.
09/30/2016 09:30 XI ОУ " Христо Ботев" Благоевград Спортуваме заедно с приятели от ЦДГ
07/31/2019 10:00 ОУ "Антон Страшимиров" с. Бохот Спортуваме заедно - мама, татко, аз и госпожата
05/31/2019 10:00 ОУ "Антон Страшимиров" с. Бохот Спортуваме заедно - мама, татко, аз и госпожата
09/30/2016 12:00 Основно училище "Черноризец Храбър" град Варна Спортуваме заедно
09/30/2016 16:30 Професионална гимназия по селско стопанство "Земя" Провадия Спортуваме заедно
09/29/2017 10:00 НУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" С. ДОБЪРСКО СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО
05/17/2018 18:00 XI ОУ „Христо Ботев“ Благоевград Спортуваме заедно
05/31/2018 13:00 НУ "Христо Ботев" с. Чинтулово, общ. Сливен Спортуваме заедно
06/01/2018 18:00 XI ОУ "'Христо Ботев"" Благоевград Спортуваме заедно
09/28/2018 12:00 Начално училище "Христо Ботев" Троян Спортуваме заедно
09/28/2018 11:00 ПГХХТ гр.Пазарджик Спортуваме заедно
09/28/2018 13:00 ОУ "Васил Левски" с.Торос Спортуваме заедно
09/28/2018 14:30 СУ "Васил Левски" с ПП гр. Ветово, обл. Русе Спортуваме заедно
05/31/2019 09:30 ДГ "Щастливо детство", филиал "Приказен свят" Плевен СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО
05/30/2019 09:30 ДГ" Щастливо детство"" група "Весели калинки" Плевен Спортуваме заедно
09/13/2019 10:10 ДГ" Щастливо детство"" група "Весели калинки" Плевен Спортуваме заедно
09/27/2019 08:00 ОУ "Св.Климент Охридски" Кърджали Спортуваме заедно
09/27/2019 13:45 Основно училище "Св. Климент Охридски" гр. Бяла Слатина Спортуваме заедно
09/25/2020 09:30 ДГ "Мечта" Белене Спортуваме заедно