Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/25/2020 08:00 Професионална гимназия по техника и лека промишленост Попово Спортът е здраве!
09/25/2020 10:00 ДГ"Иглика" Плевен Спортът е здраве, спортът е сила, спортът е емоция!
09/27/2019 13:00 СУ "Христо Смирненски" Стара Загора Спортът е здраве и дълголетие!
09/28/2018 12:00 СУ "Христо Ботев" с. Горна Малина, обл. Софийска Спортът е здраве - бъди активен през цялата година
09/30/2016 16:00 ОУ "Георги Райчев" Стара Загора Спортът е здраве
09/29/2017 11:00 Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост "Христо Ботев" Перник Спортът е здраве
09/29/2017 11:00 ОУ " Св. св. Кирил р Методий" с. Коньово, общ. Нова Загора Спортът е здраве
09/29/2017 14:30 ПГТ"Н. Й. Вапцаров" Кюстендил Спортът е здраве
09/29/2017 11:00 Професионална гимназия по облекло и туризъм "Св.Иван Рилски" Перник СПОРТЪТ Е ЗДРАВЕ
09/28/2018 13:00 "Св. св. Кирил и Методий" Криводол Спортът е здраве
09/28/2018 14:00 СУ"Максим Райкович" Лясковец Спортът е здраве
05/30/2019 11:00 ОУ " Св. св. Кирил р Методий" с. Коньово, общ. Нова Загора Спортът е здраве
09/27/2019 12:45 Професионална гимназия Бобов дол Спортът е здраве
09/27/2019 13:00 СУ "Св. св. Кирил и Методий" Криводол Спортът е здраве
09/25/2020 08:30 Професионална гимназия по техника и облекло "Дочо Михайлов" Тервел Спортът е здраве
09/25/2020 09:00 ДГ 3 "Ян Бибиян" Стара Загора Спортът е здраве
09/28/2020 14:00 ОУ"Св.Климент Охридски" Виноград Спортът е здраве
09/25/2020 09:00 Детска градина №3 "Ян Бибиян" Стара Загора Спортът е здраве
09/25/2020 09:30 ДГ,,Пролет" Койнаре Спортът е здраве
09/29/2017 09:00 Средно училище "Васил Воденичарски" с. Хайредин Спортът е за всички!