Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
05/30/2019 11:00 НУ "Яне Сандански" гр. Разлог Разлог Спортен полуден
05/28/2019 12:00 ОУ"Христо Ботев" Своге Спортен полуден
09/27/2019 12:30 ОУ "Васил Петлешков" Пловдив Спортен полуден
09/27/2019 10:00 НУ "Яне Сандански" гр. Разлог Разлог Спортен полуден
09/27/2019 11:00 ПГАТ ,,Цанко Церковски" Павликени Спортен полуден
08/09/2020 13:00 ОУ"Найден Геров" Гавраилово Спортен полуден
09/25/2020 14:00 ОУ "Климент Охридски" с. Дъскотна Спортен полуден
09/27/2019 14:30 ОУ"Найден Геров" с. Гавраилово Спортен полуден "В училище, на улицата, у дома - навсякъде поддържам чистота!"
09/30/2016 10:30 Детска градина "МАК" СЛИВЕН Спортен празник
10/28/2016 12:30 Основно училище "Елин Пелин" с. Първомайци Спортен празник
09/30/2016 11:00 97 СУ "Братя Миладинови" София Спортен празник
09/30/2016 14:30 НСУ "София" София Спортен празник
06/01/2017 09:00 ОУ,,Христо Ботев" с.Абланица Спортен празник
09/29/2017 10:00 ОУ"Антон СТрашимиров" Бургас Спортен празник
09/29/2017 11:30 ОУ"П.Р.Славейков" Ямбол Спортен празник
09/29/2017 10:30 Детска градина "Първи юни" Плевен Спортен празник
09/28/2017 90:00 ПМПГ " Св.Кл.Охридски " Монтана Спортен празник
05/30/2018 10:00 ОУ"Хр.Ботев" С.Абланица,Общ.Велинград,обл.Пазарджик Спортен празник
05/29/2018 13:00 ОУ "Юрий Гагарин" Смолян Спортен празник
05/04/2018 08:00 СУ"Св.св. Кирил и Методий" Видин спортен празник