Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/28/2018 08:00 I ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Гоце Делчев Спорт, здраве и игри
09/28/2018 13:00 XI Основно училище "Николай Лилиев" Стара Загора Спорт, здраве и усмивки
09/27/2019 09:00 НПГГС "Христо Ботев" Велинград Спорт, здраве, чистота в НПГГС "Христо Ботев"
05/31/2017 10:00 ОУ"Христо Ботев" Стамболийски спорта в училище
09/29/2017 13:00 ОУ " ДАСКАЛ ДИМИТРИ " КЮСТЕНДИЛ 2500 СПОРТА В УЧИЛИЩЕ - ЗДРАВЕ И БЪДЕЩЕ
09/28/2018 10:00 Средно училище ,,Св. св. Кирил и Методий" с. Крупник, общ. Симитли Спорта възпитава, ученици и учители се забавляват!
09/30/2020 14:30 ПГМТ "Проф.Цветан Лазаров" Пловдив Пловдив Спорта днес
09/30/2016 13:30 ОУ “Свети Климент Охридски" село Виноград Спорта е здраве
09/30/2016 12:00 Основно училище "Отец Паисий" с.Стряма Спорта е здраве
09/27/2019 09:00 ОУ"Св.св. Кирил и Методий" с. Железино Спорта е здраве
09/27/2019 12:30 VII СУ " Найден Геров" гр. Варна Варна Спорта е здраве
11/25/2020 10:00 Оу ”Граф Николай Игнатиев” С. Граф Игнатиево Спорта е здраве
09/25/2020 12:30 Основно училище "Академик Даки Йорданов" град Омуртаг Омуртаг Спорта е здраве
09/28/2018 09:00 ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с. Железино Спорта е здраве и удоволствие!!
09/30/2016 11:00 Професионална гимназия по облекло Бяла Слатина Спорта е нашето ежедневие
09/25/2020 07:45 Основно училище "Свети свети Кирил и Методий" Полско Косово Спорта като част от учебния ден
09/25/2020 13:15 ОУ"Христо Ботев" с. Съдиево Спорта ни прави здрави и красиви
09/30/2016 12:00 ОУ"Н.Й. Вапцаров" Хасково Спорта- любимо занимание
09/29/2017 10:00 ОУ"Н.Й. Вапцаров" Хасково Спорта- любимо занимание
09/28/2018 10:00 ОУ"Н.Й. Вапцаров" Хасково Спорта- любимо занимание