Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/29/2017 12:00 НУ "Васил Левски" Вършец Спорт в училище
09/28/2018 14:30 СУ "Петко Рачев Славейков" Трявна Спорт в училище
09/27/2019 14:00 НУ"Отец Паисий" Белослав Спорт в училище
09/27/2019 10.20 Второ основно училище Н.Й Вапцаров Търговище Търговище Спорт в училище
09/25/2020 13:30 Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг Омуртаг Спорт в училище
12/27/2019 10:00 35.СЕУ "Добри Войников" София Спорт в училище за здравословн начин на живот
09/30/2016 15:00 НУ "Захари Стоянов" Любимец Спорт в училищния двор
09/25/2020 13:00 ОУ “Д-р Петър Берон” Пловдив Спорт въпреки COVID
09/29/2017 13:30 ОУ "Екзарх Антим I" Пловдив СПОРТ ЗА ВСЕКИ
09/27/2019 09:00 ПГМТ"Професор Цветан Лазаров " гр.Пловдив Пловдив Спорт за всеки
09/25/2020 09:00 Средно училище "Петко Рачов Славейков" Кърджали Спорт за всеки в училището за шампиони
09/28/2018 14:00 ОУ "Васил Левски" с. Петко Каравелово Спорт за всеки ученик
09/30/2016 09:00 Възпитателно училище-интернат "Ангел Узунов"   Спорт за всички
09/30/2016 12:30 ОУ "Екзарх Антим I" Пловдив Спорт за всички
09/30/2016 10:00 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Брегово Спорт за всички
09/30/2016 09:30 ПГМТ"Проф.Цветан Лазаров" Пловдив Спорт за всички
09/30/2016 12:00 Основно училище "Стою Шишков" село Търън Спорт за всички
09/30/2016 11:00 ОУ Юри Гагарин Сливен Спорт за всички
09/30/2016 12:00 Основно училище "Пенчо Славейков" Пловдив Спорт за всички
09/30/2016 11:00 ОУ"В.Левски с.Маноле Спорт за всички