Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/28/2017 14:20 СУЕЕ Свети Константин-Кирил Филосо Русе Полет над игрището
09/25/2017 10:00 ДГ "Калина Малина" Пазарджик Посещение на стадион "Г.Бенковски" град Пазарджик
09/30/2016 10:00 ОУ "Христо Ботев" с. Исперихово Поход
05/30/2019 13:30 Средно училище "Свети Климент Охридски" Симеоновград Поход до близка местност
05/31/2019 09:00 Професионална гимназия по туризъм " Александър Паскалев" Хасково Поход до връх Аида
09/25/2020 09:00 Осново училище "Отец Паисий" Петърч Поход до гората
09/27/2018 14:30 Професионална гимназия по химични технологии и дизайн "Проф. д-р Асен Златаров" Нови пазар Поход до парка
05/29/2018 09:00 ПГИ "Иван Илиев" Благоевград Поход до Православният мемориален кръст „Памет и вяра”
09/27/2019 13:00 СУ "Христо Смирненски" Стара Загора Почистване на училищния двор и физкултурната площадка
09/27/2018 11:30 Финансово - стопанска професионална гимназия "Васил Левски" Монтана Празник на отборните спортове
09/25/2020 12:20 НУ "Кирил и Методий" с. Черногорово Празник на спорта
09/25/2020 12:30 Начално училище "Архимандрит Зиновий" Радомир Празник на спортните звезди
09/29/2017 14:00 СУ"АнгелКаралийчев" Стражица Празник на спортните игри
09/28/2018 14:00 ОУ"Ангел Кънчев" Асеновград Празник под надслов "Спорта е здраве"
05/29/2017 09:30 ОУ"Елин Пелин" с.Първомайци Празнуваме и спортуваме заедно
05/11/2017 15:00 СУ "Св. св Кирил и Методий" Якоруда Празнуваме и спортуваме заедно
09/27/2019 12:30 СУ"Св.св.Кирил и Методий"-Бургас Бургас Предай нататък
09/30/2016 16:00 СУ "Христо Груев Данов" Пловдив Предизвикай ме!
09/28/2018 09:50 СУ"Св.Паисий Хилендарски" Пловдив Предизвикай се
09/28/2018 08:00 СУ "Св. Паисий Хилендарски" Златица Приятел подай ръка, време е за игра