Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/27/2019 14:30 Професионална гимназия по селско стопанство "Земя" Провадия Обичаме спорта
09/25/2020 11:00 Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" Търнене Обичаме спорта_Европейски ден на спорта в училище
09/28/2018 13:00 ОУ "Васил Левски" с. Славяново Обичаме спортните игри!
09/25/2020 08:20 СУ ,,Черноризец Храбър “ Пловдив Овладей се !
09/28/2018 09:30 Начално училище "Патриарх Евтимиий" Плевен Огледало
09/28/2017 10:00 ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" БУРГАС ОЛИМПИЙСКИ ДЕН
05/31/2019 11.00 191ОУ"Отец Паисий" село Железница Олимпийски ден
09/27/2019 11:00 Основно училище "Христо Ботев" с. Равно поле Опознай родния край
09/25/2020 10:00 Основно училище "Св. Климент Охридски" Павликени Освободи напрежението!
09/30/2016 13:30 ОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГОРНА ОРЯХОВИЦА От игра и движение - към здраве и радост
09/28/2018 13:30 ОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГОРНА ОРЯХОВИЦА От игра и движение - към здраве и радост
09/27/2019 10:00 ОУ"Н. Й. Вапцаров" гр. Нови пазар От мен започва спорта
09/29/2017 10:00 Начално училище "Никола Козлев" Лясковец Лясковец Отбор, сила и игра
09/29/2017 11:00 Професионална гимназия по химични технологии и биотeхнологии "Мария Кюри" Разград Отборна игра под формата на туристически преход с елементи на ориентиране.
09/25/2020 10:00 ДГ"Мир" Дулово Отговорни към себе си и околните
09/30/2016 12:00 СУ "Христо Ботев"   откриване на баскетболна площадка в училище
09/29/2017 12:00 НУ"Климент Охридски" Пловдив Открий своя спорт!
09/28/2018 10:20 ОУ "Св. Климент Охридски" Кърджали ОУ "Св. Климент Охридски" - училище, утвърждаващо здраве!
09/28/2018 15:30 ОУ"Свети Паисий Хилендарски" Казанлък ОУ "Свети Паисий Хилендарски"
06/01/2018 10:20 ОУ "Св. Климент Охридски" Кърджали Охридци - активни в спорта