Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/25/2020 10:00 ДГ"Бисер" Труд Играй с нас! Бъди активен !
09/25/2020 13:00 49.ОУ "Бенито Хуарес" София Играй тенис!Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 09.30 ДГ АЛЕН МАК Горна Оряховица Играй, спортувай, бъди здрав!
09/25/2020 11:25 I СУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Смолян Играя и се забавлявам
09/25/2020 13:30 ОУ " Христо Ботев" с.Исперихово Игри -Без отпадъци
09/25/2020 10:00 Начално училище "Христо Ботев" Град Елин Пелин Игри #Безотпадъци
09/29/2017 10:00 Детска градина №20 "Мир" Стара Загора Игри без край
08/09/2020 10:30 СУ"Христо Смирненски " гр.Хисаря Хисаря Игри без отпадъци
09/28/2020 13:30 ИСУ " Методий Драгинов" село Драгиново Игри без отпадъци
05/31/2017 15:50 ОУ"Петко Р.Славейков" Варна Игри в училищния двор
05/22/2018 09:00 ОУ "Петко Рачев Славейков" Варна Игри в училищния двор
05/28/2018 14:30 ОУ„ Св.св.Кирил Методий” Село Драгоево Игри за здраве и подобряване на физическата дееспособност на учениците сред природата
09/25/2020 10:00 ОУ"Д-р Петър Берон " с.Реброво Игри и чиста природа
09/27/2016 13:00 ПУ "Д-р Петър Берон" Видин Игри на меки фигури
09/30/2016 10:00 ОУ "Иван Вазов" Видин Игри на открито
09/30/2016 11:00 ОУ"Кочо Честеменски" Пловдив Игри на приятелството
06/02/2018 10:00 XI ОУ "'Христо Ботев"" Благоевград Игри сред природата
09/30/2016 13:30 ОУ"Кочо Честеменски" Пловдив Игрите на баба и дядо
09/28/2018 15:30 Трето основно училище "Братя Миладинови" Гоце Делчев Игрите на баба и дядо
09/30/2016 15:00 Начално училище "Цани Гинчев"   Из Лясковец с велосипед