Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/27/2019 11:00 Второ основно училище "Васил Левски" Костинброд Европейски ден на спорта в училище  
09/27/2019 13:40 Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост Карнобат Европейски ден на спорта в училище  
09/27/2019 11:00 ПГЕМП ,,Христо Ботев'' Перник Европейски ден на спорта в училище  
09/27/2019 10:00 ДГ "Слънце" гр. Левски Европейски ден на спорта в училище  
09/27/2019 09:00 Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" Дряново Европейски ден на спорта в училище  
09/27/2019 10:00 ОУ "Христо Ботев" Черноморец Европейски ден на спорта в училище  
09/27/2019 12:35 ОбУ "Свети Свети Кирил и Методий" Обзор Европейски ден на спорта в училище  
09/27/2019 10:00 ПГСТ "П.Пенев" Пловдив Европейски ден на спорта в училище  
09/27/2019 08:30 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" село Порой Европейски ден на спорта в училище
09/27/2019 10:00 ОУ"Св.св.Кирил и Методий" с.Устина Европейски ден на спорта в училище
09/27/2019 13.30 ПГ" Петко Р. Славейков" Якоруда Европейски ден на спорта в училище  
09/27/2019 12:50 НУ''Отец Паисий'' Динк Европейски ден на спорта в училище
09/27/2019 09:00 ОУ "Христо Ботев" Ахелой Европейски ден на спорта в училище
09/27/2019 16:30 ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Монтана Европейски ден на спорта в училище  
09/27/2019 09:00 ОУ "Христо Ботев" Ахелой Европейски ден на спорта в училище
09/30/2019 13:30 ОУ ''Братя Миладинови'' Русе Европейски ден на спорта в училище
09/27/2019 12:40 ОУ "Васил Левски" с.Беловец Европейски ден на спорта в училище
09/29/2017 09:00 ОУ "Лювен Каравелов" Видин Европейски ден на спорта в училище "Нека играем заедно"
09/28/2018 12:30 120 ОУ "Г.С. Раковски" София Европейски ден на спорта в училище - "Играй с усмивка всеки ден"  
09/29/2017 09:00 СУ "Цанко Бакалов Церковски" с.Никола Козлево Европейски ден на спорта в училище - "Спортът е здраве"