Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/29/2017 10:30 Детска градина"Ханс К. Андерсен" Бургас Активни и комуникативни
08/30/2019 11:00 СУ "Отец Паисий" Кърджали Активни Паисиевци
09/29/2017 10:00 Средно училище "Христо Ботев" Враца Активни пчелички
09/30/2016 12:30 ОУ"П.Р.Славейков" Ямбол Активни Славейковци
05/29/2018 13.00 Основно училище " Неофит Рилски" С. Обнова Активни спортисти
09/30/2016 12:00 НУ"Св.Софроний Врачански" Враца Активни ученици
09/27/2019 10:10 СУ"Христо Ботев" Враца Враца Активни ученици
09/27/2019 11:20 ОУ "Любен Каравелов" гр.Видин Активни, здрави и атрактивни
09/21/2020 7:30 Пето основно училище Монтана Активни, концентрирани и здрави
09/29/2017 12:00 НБУ "Михаил Лъкатник" Бургас Активни, креативни и здрави!
09/29/2017 08:30 Първа Частна Английска Гимназия " Уилям Шекспир" София Активно ежедневие
09/29/2017 16:00 Средно училище "Христо Ботев" Враца Активно междучасие
09/28/2018 16:00 Средно училище "Христо Ботев" Враца Активно междучасие
09/25/2020 09:20 ОУ"Кочо Честеменски" Пловдив Активност в движението, движение в активността
09/28/2018 12:00 ОУ " Св. св. Кирил р Методий" с. Коньово, общ. Нова Загора Активност и движение
05/29/2019 12:20 ОУ '' Екзарх Антим I'' Пловдив Антим I
05/28/2018 18:00 XI ОУ "'Христо Ботев"" Благоевград Артистични, бързи и логични
06/01/2017 11:00 81. СУ "Виктор Юго" София Баскетбол - момчета 7 и 8 клас
05/29/2018 15:30 СУ" Неофит Рилски" Банско Баскетбол момичета
05/31/2017 11:00 81. СУ "Виктор Юго" София Баскетбол момичета 5-6 клас