Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/30/2016 11:45 СУ"Св.св.Кирил и Методий" Бургас Европейски ден на спорта в училище  
09/30/2016 13:30 Професионална гимназия по химични и хранителни технологии Пазарджик Европейски ден на спорта в училище  
09/30/2016 09:00 НУ „Неделя Петкова“- Сопот "Моето училище-зона спорт“  
09/30/2016 15:00 НУ "Захари Стоянов" Любимец Спорт в училищния двор  
09/30/2016 13:10 Основно Училище "Христо Ботев"с. Ягода общ.Мъглиж обл.Стара Загора Ягода Европейски ден на спорта в училище  
09/30/2016 08:30 ОУ,,Христо Ботев" с.Абланица Европейски ден на спорта  
09/30/2016 10:00 СУ "Козма Тричков" Враца Туристически поход
09/30/2016 08:03 ОУ,,Христо Ботев" с.Абланица Европейски ден на спорта
09/30/2016 12:00 Основно училище "Черноризец Храбър" град Варна Спортуваме заедно  
09/30/2016 10:00 ОУ "Христо Смирненски" Раковски "Бъди активен"
09/30/2016 10:20 Средно училище "Христо Ботев" Враца Dance with me at shcool  
09/30/2016 12:00 Основно училище "Иван Вазов" Русе Танцувай с мен
09/30/2016 11:20 ОУ "Христо Ботев" с. Пелишат Спортувай с мисия-бъди активен!  
09/30/2016 09:00 81 СУ "Виктор Юго" София Европeйски ден на спорта  
09/30/2016 14:00 СУ "Васил Левски" Димитровград Играй и се забавлявай  
09/30/2016 14:00 ОУ" Васил Левски" Пловдив Ден на двиижението и спорта в училище  
09/27/2016 10:35 Основно училище "Панайот Волов" Пловдив Ден на народните танци
09/30/2016 10:40 Основно училище “Св. Климент Охридски“ - гр. Кърджали Кърджали Спортен празник в ОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Кърджали
09/30/2016 11:00 ОУ Юри Гагарин Сливен Спорт за всички  
09/30/2016 12:30 ОУ"П.Р.Славейков" Ямбол Активни Славейковци