Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/28/2018 14:00 ОУ "Васил Левски" с. Петко Каравелово Спорт за всеки ученик  
09/28/2018 12:00 СУ "Отец Паисий" Стамболийски Движение и забавление  
09/28/2018 13:00 ОУ "Христо Ботев" с. Добромирка Спорт за всички  
09/28/2018 10:00 ДГ "Боряна" Пловдив Спортен празник  
09/28/2018 11:30 ОУ "Райна Княгиня" Пловдив Европейски ден на спорта в училище  
09/28/2018 10:00 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА Пирдоп Европейски ден на спорта в ПГМЕ гр.Пирдоп
09/28/2018 11:30 202 ОУ "Христо Ботев" с. Долни Пасарел Ден на спорта в 202 ОУ  
09/28/2018 14:00 СУ "Цанко Бакалов Церковски" с.Никола Козлево Европейски ден на спорта в училище  
09/28/2018 09:50 96.СУ "Л.Н.Толстой" София "Позитивни и активни"  
09/28/2018 12:00 Основно училище "Иван Вазов" село Мусачево Спортуваме всички заедно!  
09/28/2018 13:00 СУ "Димитър Маринов" Лом Ние обичаме спорта  
09/28/2018 13:00 ОУ"Гео Милев" Пловдив Спортен празник в училище  
09/28/2018 13:00 ОУ"Христо Ботев" с. Рупци Европейски ден на спорта  
09/28/2018 14:00 ОУ Гео Милев Садово Be active - OU Geo Milev Sadovo  
09/26/2018 13:30 ОУ „ Христо Ботев “ с.Златар Европейски ден на спорта в училище  
09/28/2018 13:30 ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с.Драгоево Европейски ден на спорта в училище  
09/28/2018 9.00 ОУ "Панайот Хитов" Сливен Спорт и здраве за всички  
09/28/2018 13:30 СУ"Св.св Кирил и Методий" Велинград Бъди активен!  
09/28/2018 14:00 ОУ "Димитър Благоев" Велико Търново Европейски ден на спорта в училище. Бъди активен!
09/28/2018 09:30 СУ "Васил;Левски", ПГО "Недка Иван Лазарова", СУПНЕ "Фрудрих Шилер", ПГСАГ "Пеньо Пенев" Русе Крос-поход РУСЕНСКО ПОЛОМИЕ