Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
11/25/2020 10:00 Оу ”Граф Николай Игнатиев” С. Граф Игнатиево Спорта е здраве
09/25/2020 13.30 СУ "Св.Кл. Охридски" с.Зверино с.Зверино Европейски ден на спорта в училище
11/25/2020 10:30 ДГ Изворче с.Кабиле ,община Тунджа с.Кабиле За да бъдем здравилн и силни
09/25/2020 14:00 СУ "Васил Левски" - гр.Велинград Велинград Европейски ден на спорта в СУ "Васил Левски" - гр.Велинград
11/09/2020 15:40 Второ основно училище"Св.Пайсий Хилендарски" гр.Раднево Раднево Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 10:00 Детска градина "Майчина грижа" Пловдив Европейски ден на спорта в детската градина
09/25/2020 13:00 Частно средно училище "Аз съм българче" Варна Спорт навсякъде
09/25/2020 08:30 Средно училище "Христо Ботев" Камено Европейски ден на спорта в училище
08/25/2020 09:30 Oсновно Училище "Свети Свети Кирил и Методий" село Бояджик Е ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ
09/25/2020 8:00 75ОУ Тодор Каблешков София Европейски ден на спорта
09/25/2020 11:00 СУ ,,Христо Смирненски'' с. Кочан Спортен празник- ,,Играем и спортуваме за здраве"
09/25/2020 12:30ч. СУ " Христо Ботев" Бобов дол Европейски ден на спорта
11/25/2020 13:30 ОУ "Антон Страшимиров" с. Бохот Бохот Бъди активен - спорт и здраве
09/25/2020 10:00 ДГ "Слънчице" с.Върбица Спортуваме за здраве и пазим околната среда
09/25/2020 11:00 Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" Търнене Обичаме спорта_Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 10:00 ДГ "Слънце", град Левски гр. Левски „Спорт за здраве, сила и добро настроение"
09/25/2020 10:00 Средно училище ,,Св. св. Кирил и Методий", с. Крупник, общ. Симитли общ. Симитли, с. Крупник Спортуваме на воля
09/25/2020 8. 00ч. ДГ"Знаме на мира" Белене Спорт - сила, здраве, красотс
09/25/2020 09:50 96. СУ "Лев Николаевич Толстой" София „Бягай, скачай и с усмивка ти играй“
09/25/2020 13:30 ОУ " Христо Ботев" с.Исперихово Игри -Без отпадъци