Програма на Wake Your Body – Активна събота в Плевен