Печеливши от анкетата “Здравословен начин на живот”