Отворена покана за участие в младежко обучение „10 стъпки за успешно събитие“